Öppen fritidsverksamhet Vidingssjö

Fakta

Område/stadsdel:  Vidingsjö
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Tunngatan 13
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Vidingssjö
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 75 13
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/frividingsjo
Rektor: Christina Bradley Ireman
Telefon:
013-20 78 99