Öppen fritidsverksamhet Ånestad

Fakta

Öppen fritidsverksamhet Ånestad
  • Område/stadsdel:  Vimanshäll
  • Utförare:  Kommunal

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Häggvägen 17A
  • Postadress: Öppen fritidsverksamhet Ånestad
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 88 33
  • E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar