Öppen fritidsverksamhet Änggård

Fakta

Område/stadsdel:  Lambohov
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Betesgatan 1
Postadress: Öppen fritidsverksamhet Änggård
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 52 59
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/frianggard
Rektor: Åsa Norberg
Telefon:
013-20 78 38