Öppen fritidsverksamhet Änggård

Fakta

Öppen fritidsverksamhet Änggård
  • Område/stadsdel:  Lambohov
  • Utförare:  Kommunal

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Betesgatan 1
  • Postadress: Öppen fritidsverksamhet Änggård
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 52 59
  • E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar