Öppen fritidsverksamhet Hagby

Fakta

Öppen fritidsverksamhet Hagby
  • Område/stadsdel:  Vimanshäll
  • Utförare:  Kommunal

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Skogsgatan 98
  • Postadress: Öppen fritidsverksamhet Hagby
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 62 55
  • E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar