Öppen fritidsverksamhet Smedstad Ridsportcenter

Fakta

Öppen fritidsverksamhet Smedstad Ridsportcenter
 • Område/stadsdel:  Berga
 • Utförare:  Enskild

Beskrivning

Välkommen till Smedstad ridsportcenter.

Vi erbjuder deltagarna meningsfulla och utvecklande aktiviteter som stärker deras sociala, kreativa och fysiska förmågor. Verksamheten formas utifrån läroplanen och genom att ta tillvara deltagarnas egna intressen. Smedstad ridportcenter, med sin placering i Tinnerö eklandskap, ger unika möjligheter till samspel mellan människa, djur och natur. På fritids kommer deltagarna att serveras mellanmål varje dag och det finns möjlighet till läxläsning, skapande, temaarbete och sociala aktiviteter tillsammans med utbildade pedagoger.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ridsportallén 5
 • Postadress: Ridsportallén 5
  585 98 LINKÖPING
 • Telefon: 013-327 26 17
 • E-post: veronica.moller@hsoab.se
 • Förskolechef: Veronica Möller
 • Telefon:
  013-327 26 17

Kvalitetsundersökningar