Öppen fritidsverksamhet Smedstad Ridsportcenter

Fakta

Område/stadsdel:  Berga
Utförare:  Enskild

Beskrivning

Välkommen till Smedstad ridsportcenter.

Vi erbjuder deltagarna meningsfulla och utvecklande aktiviteter som stärker deras sociala, kreativa och fysiska förmågor. Verksamheten formas utifrån läroplanen och genom att ta tillvara deltagarnas egna intressen. Smedstad ridportcenter, med sin placering i Tinnerö eklandskap, ger unika möjligheter till samspel mellan människa, djur och natur. På fritids kommer deltagarna att serveras mellanmål varje dag och det finns möjlighet till läxläsning, skapande, temaarbete och sociala aktiviteter tillsammans med utbildade pedagoger.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ridsportallén 5
Postadress: Ridsportallén 5
585 98 LINKÖPING
Telefon: 013-327 26 17
E-post: veronica.moller@hsoab.se
Förskolechef: Veronica Möller
Telefon:
013-327 26 17