UPPHÖRT Björnkärrskolan GRS

Fakta

UPPHÖRT Björnkärrskolan GRS
  • Område/stadsdel:  Ryd
  • Utförare:  Kommunal
  • Årskurser:  1, 2, 3, 4, 5, 6
  • Antal elever: 

Beskrivning

På skolan arbetar 4st pedagoger varav 2st på 50% och 8st elevassistenter.
Skoldagen pågår mellan 8:00-12:20, vi jobbar utifrån varje barns individuella utvecklingsplan och följer särskolans kursplan.
Elevernas individuella utvecklingsplan innehåller planering av utbildningens innehåll och syftar till olika åtgärder för elevens fortsatta utveckling och lärande.

Vi har ett gott samarbete med övriga Björnkärrsskolan på exempelvis friluftsdagar, temadagar och så vidare.

På Björnkärrsskolan finns även ett fritidshem med namn Babblarna, där det för tillfället går 9st barn från Björnkärrsskolans grundsärskola och 2st barn från Nya Rydskolans grundsärskola.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar