Ekholmsskolan GRS

Fakta

Ekholmsskolan GRS
  • Område/stadsdel:  Ekholmen
  • Utförare:  Kommunal
  • Årskurser:  7, 8, 9
  • Antal elever: 27
    Årskurs 7: 6
    Årskurs 8: 8
    Årskurs 9: 13

Beskrivning

Ekholmskolans grundsärskola består idag av fyra grundsärskoleklasser.


Två klasser med elever i år 7, en klass med elever i år 8 samt en klass med elever i år 9.

Undervisningen följer centrala läro- och kursplaner samt kommunens verksamhetsuppdrag

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar