Vallaskolan GRS

Fakta

Vallaskolan GRS
  • Område/stadsdel:  Östra Valla / T1
  • Utförare:  Kommunal
  • Årskurser:  7, 9
  • Antal elever: 2
    Årskurs 7: 1
    Årskurs 9: 1

Beskrivning

Vi vill ge våra elever meningsfulla kunskaper som leder till ökad självständighet. Trygghet är för oss att eleverna vet var, när och hur saker sker och med vilken personal.
Vi strävar efter att varje elev ska möta ett begränsat antal personal under en vecka.

Vi vill ge våra elever förutsättningar för att leva ett innehållsrikt liv, där de har möjlighet att göra val av aktiviteter.
Vi arbetar mycket med upplevelser och aktiviteter med friluftsinriktning.

Vallaskolan är en skola som rymmer både träningskola och gymnasiesärskolans individuellaprogram Verksamhetsträning.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar