UPPHÖRT Slestadskolan GRS

Fakta

UPPHÖRT Slestadskolan GRS
  • Område/stadsdel:  Lambohov
  • Utförare:  Kommunal
  • Årskurser:  2, 3, 5, 6
  • Antal elever: 

Beskrivning

På Slestadsskolan finns grundsärskola för elever år 1 till år 6.
Det finns en grundsärskoleklass och en klass med inriktning träningsklass.
I grundsärskoleklassen läser vi ämnen.
I träningsinriktningen läser vi ämnesområden.

Varje klass har en klasslärare och klassassistenter.

Alla våra elever har en individuell utvecklingsplan.

Vi har ett mycket gott samarbete med övriga Slestadsskolan. Våra klasser deltar i de flesta traditioner, friluftsdagar och andra händelser tillsammans med övriga elever på skolan

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar