UPPHÖRT Westmannaskolan GRS

Fakta

UPPHÖRT Westmannaskolan GRS
  • Område/stadsdel:  Östra Valla / T1
  • Utförare:  Kommunal
  • Årskurser:  9
  • Antal elever: 

Beskrivning

Vi tror på att lärande bottnar i elevens glädje över att upptäcka sina egna förmågor. Det betyder att vi hela tiden har fokus på elevens möjligheter och vart den skulle kunna sträcka sig. Det betyder också att lärande måste ske under trygga och glädjfulla former.

Westmannaskolan är en skola som rymmer både träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program II Verksamhetsträning. Det betyder att våra elever kan få en trygg skolgång från sitt första skolår till sitt sista år på gymnasiet. Till Gymnasiet kommer också elever från andra träningsskolor. Lärarna inom både träningsskolan och gymnasiesärskolan samarbetar aktivt med varandra, vilket innebär att vi lär känna eleverna väl och kan lägga upp en väl anpassad undervisning för varje enskild elevs behov. Att föräldrar ska kunna få påverka innehållet i undervisningen ser vi som en självklarhet.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar