Blästadsskolan GRS

Fakta

Blästadsskolan GRS
 • Område/stadsdel:  Ekholmen
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 28
  Årskurs 1: 5
  Årskurs 2: 2
  Årskurs 3: 1
  Årskurs 4: 9
  Årskurs 5: 7
  Årskurs 6: 4

Beskrivning

Skolan består av förskoleklasser, grundskola, hörselklasser, grundsärskola och fritidshem. Skolan har cirka 390 elever i åldrarna 6-12 år.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar