Mansmottagningen mot våld

Fakta

 • Målgrupp:  Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Familjestöd, Mottagning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som använt våld i en nära relation eller är utsatt. Mansmottagningen tar emot män som fyllt 18 år men kan också hjälpa till att förmedla kontakter för yngre.

Du behöver inte vara ensam med dina tankar om att ha gjort illa, vad du skulle gjort i stället eller vad du kan och ska göra nu. Och du skall inte behöva använda våld mer. Alla kontakter inleds med individuella samtal, vilka kan övergå till ett gruppinriktat stöd om motivation och behov finns.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Ågatan 31
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Mansmottagningen
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 52 10
 • E-post: vnr@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar