Våld i nära relation

Fakta

 • Målgrupp:  Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Familjestöd, Mottagning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Verksamheten erbjuder stöd för dig som är utsatt för våld i nära relation. Den vänder sig både till män och kvinnor, över 18 år, och som lever i en relation där partnern använder eller har använt våld. Verksamheten erbjuder stöd för att du ska kunna bryta din isolering och möjliggöra en förändring.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Ågatan 31
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Våld i nära relationer
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013- 20 52 10
 • E-post: vnr@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar