Fritidshem Björnkärrsskolan

Fakta

Fritidshem Björnkärrsskolan
  • Område/stadsdel:  Ryd
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 85

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Ellen Keys Gata 6
  • Postadress: Fritidshem Björnkärrsskolan
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 78 17
  • E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar