Fritidshem Blästadsskolan

Fakta

Fritidshem Blästadsskolan
  • Område/stadsdel:  Ekholmen
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 173

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Ekholmsvägen 117
  • Postadress: Fritidshem Blästadsskolan
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 71 72
  • E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar