Fritidshem Nya Rydskolan

Fakta

Fritidshem Nya Rydskolan
  • Område/stadsdel:  Ryd
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 116

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Björnkärrsgatan 17
  • Postadress: Fritidshem Nya Rydskolan
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 60 93
  • E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar