Fritidshem Kvinnebyskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Kvinneby
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 170

Beskrivning

Välkommen till Kvinnebyskolans fritidshem

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Backsippevägen 14a
Postadress: Fritidshem Kvinnebyskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 072-5743680
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthkvinnebyskolan
Rektor: Anna Bergendorf Pihlblad
Telefon:
013-20 78 23