Fritidshem Kvinnebyskolan

Fakta

Fritidshem Kvinnebyskolan
  • Område/stadsdel:  Kvinneby
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 152

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Backsippevägen 14a
  • Postadress: Fritidshem Kvinnebyskolan
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 072-5743680
  • E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar