Fritidshem Brunnbyskolan

Fakta

Fritidshem Brunnbyskolan
  • Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 133

Beskrivning

I direkt anslutning till de olika förskoleklasserna och åk 1-3-klasserna finns våra fritidshem, Brunnbygården, Kärnhuset 1, 2 o 3 samt Ladan. På fritidshemmen erbjuds eleverna olika aktiviteter, många av dem utomhus.

Fritidshemmens personal arbetar också en del i klasserna tillsammans med lärarna. På så sätt möter barnen hela tiden samma grupp av vuxna under sin dag i skolan.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Myrsättersgatan 26
  • Postadress: Fritidshem Brunnbyskolan
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-26 32 57
  • E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar