Fritidshem Hjulsbroskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Hackefors/Hjulsbro
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 175

Beskrivning

Välkommen till Hjulsbroskolans fritidshem

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Bokhagsvägen 5
Postadress: Fritidshem Hjulsbroskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 56 46
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthhjulsbroskolan
Rektor: Anna Samuelsson
Telefon:
013-20 79 42