Fritidshem Tornhagsskolan

Fakta

Fritidshem Tornhagsskolan
  • Område/stadsdel:  Gottfridsberg
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 303

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Stenbrötsgatan 5
  • Postadress: Fritidshem Tornhagsskolan
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 84 79
  • E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar