Fritidshem Kungsberget

Fakta

Område/stadsdel:  Innerstaden
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 104

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Drottningtorget 1A
Postadress: Fritidshem Kungsberget
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 58 24
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthkungsbergsskolan
Rektor: Jessica Wågh
Telefon:
013-20 73 41