Fritidshem Nykil skola

Fakta

Fritidshem Nykil skola
  • Område/stadsdel:  Nykil
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 69

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Solvågsvägen 9
  • Postadress: Fritidshem Nykil skola
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 54 70
  • E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar