Fritidshem Tanneforsskolan

Fakta

Fritidshem Tanneforsskolan
  • Område/stadsdel:  Tannefors
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 102

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 78
  • Postadress: Fritidshem Tanneforsskolan
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 75 20
  • E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar