Fritidshem Tanneforsskolan

Fakta

Område/stadsdel:  Tannefors
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 121

Beskrivning

Linköpings kommunala fritidshem arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling, utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande i samverkan med skolan. Vi skapar en helhetslösning som utvecklas i takt med tiden, för barnets bästa.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 78
Postadress: Fritidshem Tanneforsskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 75 20
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fthtanneforsskolan
Rektor: Jessica Wågh
Telefon:
013-20 73 41