Fritidshem Vreta kloster skola

Fakta

Fritidshem Vreta kloster skola
  • Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 187

Beskrivning

I Vreta kloster skola finns 4 avdelningar: Skeppet och Skutan som är förskola/fritids, samt Kajaken och Jollen som är fritids.

Personalen i förskoleklassen arbetar även på fritidshemmen och fritidshemmens personal är delaktiga i skolundervisningen. Stor vikt läggs vid att alla, vuxna och elever, känner och bryr sig om varandra.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Källgårdsvägen 1
  • Postadress: Fritidshem Vreta kloster skola
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 69 62
  • E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar