Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Skola & barnomsorg / Grundskola / Grundskolor A-Ö

Grundskolor A-Ö

Barn och ungdomsnämnden
Besöksadress: Apotekaregatan 13 C
Postadress: Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Apotekaregatan 13 C
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 60 00
Telefontid:
Fax: 013-20 53 50
Öppettider: Vardagar kl 7.45-16.00 september-maj
Vardagar kl 7.45-15.00 juni-augusti
Dag före helgdag kl 7.45-11.30
Klämdagar stängt
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Nya Rydsskolan Tallboda skola Malmslättsskolan Kärna Malmslättsskolan Tokarp Ånestadsskolan Linghemsskolan Ekholmsskolan Atlasskolan Skäggetorpsskolan Nya Munken Internationella Engelska Skolan Ekkälleskolan Berzeliusskolan Folkungaskolan Nygårdsskolan Skeda skola Slaka skola Bäckskolan Björnkärrsskolan Slestadsskolan Änggårdsskolan Ekängens skolor Ekdungeskolan Harvestadsskolan Elsa Brändströms skola Björkö Friskola Lillgårdsskolan Dar al Uloum Trilobiten Vittras skola T1-skolorna Ljungsbro skola Brunnbyskolan Vreta kloster skola Kungsbergsskolan Tanneforsskolan Vidingsjöskolan Hagbyskolan Hjulsbroskolan Kvinnebyskolan Himnaskolan Bankekinds skola Fredriksbergsskolan Blästadsskolan Vikingstad skola Rappestad skola Ulrika skola Nykils skola Vist skola Brokinds skola Sätra skola Rosendalsskolan Arenaskolan Askeby skola Tornhagsskolan Småskolan Klara privata grundskola Kunskapsskolan Linköping Frösunda Pandionskolan

Grundskolan är en obligatorisk skolform med nio läsår för barn mellan 7 och 16 år. De allra flesta väljer också att gå förskoleklass när de är sex år. Det är ett frivilligt år som förbereder barnen inför grundskolan.

Här kan du hitta alla grundskolor i Linköping, både kommunala och fristående.

Tips för sökning
Du kan välja om du vill se alla grundskolor eller begränsa urvalet enligt valmöjligheterna nedan.
Alternativt använder du enbart fritextfältet.

Några skolor har så kallade profiler. Detta innebär att eleven gör ett test som utgör grunden för skolplacering. Flera skolor har så kallade inriktningar. På dessa skolor gäller kommunens regler för skolplacering. Mer information hittas under rubriken "Önskemål om skola".


Linköpings tätortskarta över grundskolor

Kommunkarta över grundskolor


Fritextsök

Utförare
Område/stadsdel
Profil/inriktning


Årskurs
Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449