Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

Kungsbergsskolan

Kungsbergsskolan
Besöksadress: Drottningtorget 1A
Postadress: Kungsbergsskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 78 01
Fax: 013-20 58 20

Ansvarig
Rektor: Egidius Huitema
Telefon: 013-20 79 41
Rektor: Åsa Carlsson
Rektor biträdande: Stefan Hedlund
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Kungsbergsskolan

Kungsbergsskolan är en F-9 skola med en stabil, erfaren lärarkår med hög kompetens. Vi sätter lärande, kunskap och trygghet i centrum.

Vi arbetar för att eleverna på Kungsbergsskolan blir behöriga till de nationella gymnasieprogrammen och får en stadig grund att stå på för att kunna möta framtiden.

Enligt attitydundersökningen som genomförs varje läsår i skolår 3, 6 och 9 upplever eleverna entydigt Kungsbergsskolan som en trygg skola. Det pågår ett ständigt arbete i samverkan med Friends för att skapa den tryggheten. Vi vill att eleverna ska känna delaktighet, ansvar och glädje.

OBS! Aktuell information om våra lokaler finns i länk till höger under "Dokument".

 

Sök till Idrottsprofil.

Ansökan öppen via webben 16-29 januari
(utskick med information den 9 januari)

Uttagning: Ishockey Vecka 6 eller 7
Uttagning Innebandy: Onsdagen den 11 februari 08:15-11:30 Linköpings Sporthall
Uttagning Fotboll: Vecka 6 eller 7

Besked om antagning: Via webben den 5 mars 

 

Ishockeyprofil
För skolår 7-9 erbjuder vi, i samarbete med LHC, ishockeyprofil, med plats för 24-28 elever per årskurs.

Innebandyprofil
För skolår 7-9 erbjuder vi, i samarbete med Linköpings Innebandyklubb LIBK, innebandyprofil, med plats för 24-28 elever per årskurs.

Fotbollsprofil
För skolår 7-9 erbjuder vi, i samarbete med Linköpings Fotbollklubb LFC, fotbollsprofil, med plats för 24-28 elever per årskurs.

Profileleverna får möjlighet till träning under skoltid minst två gånger per vecka. Forskning visar att idrott i kombination med studier ger bättre skolresultat. 
Skolan är centralt belägen.  

 

För informationsbroschyrer om profilerna: se länk höger.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449