Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Stöd & omsorg / Ekonomiskt stöd och ... / Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd
Besöksadress: Barnhemsgatan 2
Postadress: Linköpings kommun
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping
Telefon: 013-20 69 92
Telefontid: för tidsbokning vardagar kl. 09.00-11.00
Fax:
Öppettider: vardagar kl. 08.00 - 11.30 och 13.00 - 16.00 (sommartid till kl. 15.00)
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Ekonomiskt bistånd är ett sista skyddsnät för dig som inte kan försörja dig själv eller din familj. Du får tillfällig hjälp med försörjning och stöd till förändring.

 

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd och socialbidrag är begrepp som används för att beskriva den hjälp som du kan få till försörjning. En socialsekreterare gör en bedömning utifrån just din situation.

En förutsättning för att få ekonomiskt bistånd är att du kan visa att du gör vad du kan för att öka möjligheterna till egenförsörjning. Det kan till exempel vara att du söker arbete, deltar i praktik eller deltar i svenskundervisning (SFI).

När du får ekonomiskt bistånd påbörjas också ett arbete mot att du ska bli självförsörjande igen.

Vem kan ansöka?

Om du inte har tillräckligt med pengar för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. En förutsättning är att du har testat alla andra alternativ. Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät.

Du ska vara svensk medborgare eller ha uppehållstillstånd eller uppehållsrätt för att söka ekonomiskt bistånd. Du ska också bo eller vistas i Linköpings kommun. Alla ansökningar bedöms på samma grund.   

Vi behöver rätt uppgifter

Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter. Det är en förutsättning för att en socialsekreterare ska kunna göra en bedömning.

Om du lämnar in felaktiga uppgifter kan du behöva betala tillbaka pengar. Likaså om du döljer inkomster eller tillgångar. I de fallen riskerar du också en polisanmälan. Vi är skyldiga att anmäla alla fall där någon har lämnat felaktiga uppgifter och vi har betalat ut pengar.

Sekretess och personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar till oss registreras i ett datasystem. Socialkontoret förvarar din utredning, ditt beslut och dina journalanteckningar i en personakt. När ditt ärende avslutas arkiveras din personakt.

Alla uppgifter som du lämnar till socialkontoret är skyddade av sekretesslagen. Du har alltid rätt att ta del av uppgifterna som vi har registrerat om dig. Sekretesslagen innebär att inga andra än socialkontoret får ta del av uppgifterna. Personalen på socialkontoret har tystnadsplikt. 

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449