Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

» Start / Stöd & omsorg / Familjerätt / Faderskap

Faderskap

Familjerätten
Besöksadress: Barnhemsgatan 2
Postadress: Linköpings kommun
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping
Telefon: 013-20 60 00 (växel)
Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan kl. 09.00 - 10.00 samt tisdagar kl. 15.00 -16.00
Fax:
Öppettider: Reception: vardagar kl. 08.00 - 11.30 och 13.00 - 16.00 (sommartid till kl. 15.00)
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas. Anledningen är att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara. Detta sker genom faderskapsbekräftelse.

Familjerätten får automatiskt underrättelse från skatteverket om vilka barn som föds utom äktenskapet. Om någon av barnets föräldrar inte själva kontaktar familjerätten för att få faderskapet fastställt, kallas de för att medverka i faderskapsutredningen.

Modern och den eller de män som hon uppger vara möjlig far till barnet är skyldig att medverka till att faderskapet kan fastställas. Om ett barn föds inom äktenskapet antas det att det är den äkta mannen som är far till barnet.

Sammanboende föräldrar

Föräldrar som är sammanboende och skrivna på samma adress kan på ett enkelt sätt bekräfta faderskapet. Förutsättningen är att båda är övertygade om att barnet är deras gemensamma. Bekräftelse kan ske innan eller efter förlossningen. Från och med graviditetsvecka 24 kan du kontakta familjerätten. 

När faderskapet är fastställt, antingen via bekräftelse eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Föräldrarna kan i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

För att kunna fastställa faderskapet kontaktar någon av föräldrarna familjerätten per telefon 013-20 61 72, under telefontid kl. 13.00 - 14.30 vardagar utom onsdagar. Vid samtalet kommer familjerätten bland annat att behöva fullständiga namnuppgifter och personnummer på fadern till barnet.

Medborgarkontoret

Om det är det första gemensamma barnet skickar familjerätten faderskapshandlingarna till Medborgarkontoret City. Det är till Medborgarkontoret föräldrarna vänder sig för att skriva under handlingarna. Handlingarna ska undertecknas av båda föräldrarna vid besöket och båda parter ska kunna legitimera sig med godkänd ID-handling.

Medborgarkontoret City är samlokaliserat med Biblioteket på Östgötagatan 5 och har öppet måndag -fredag kl. 10.00 - 17.00  Lunchstängt 12.00-13.00  torsdagar har medborgarkont öppet till kl.19.00. Man behöver inte beställa tid för besöket.

Har föräldrarna gemensamma barn sedan tidigare kan de, efter kontakt med familjerätten, få faderskapshandlingarna hemskickade för påskrift.

Ensamboende föräldrar

Föräldrar som är ensamboende och sammanboende föräldrar som inte är skrivna på samma adress får genomgå en mer omfattande utredning, antingen genom ett gemensamt besök hos familjerätten eller genom att ni kommer var för sig. När faderskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Föräldrarna kan i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Faderskapstest

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är pappa till ett barn kan en DNA-undersökning visa om namngiven man är pappa till barnet. DNA-undersökning kan bli aktuell vid faderskapsutredning av ogifta föräldrar när den tänkbare pappan är osäker på om han är pappa till barnet eller när det finns skäl att anta att mamman haft samlag med ytterligare någon man under den period som hon har blivit gravid. DNA-undersökning kan också bli aktuell då någon av parterna i ett äktenskap ifrågasätter att maken är pappa till barnet.

Underhåll

Föräldrar ansvarar för sina barns försörjning tills att barnet blir myndigt eller tills att barnet fyller 21 år om barnet går i gymnasieskola eller grundskola.

Underhållsstöd är det statliga stöd som utbetalas genom försäkringskassan.  Underhållsbidrag betalas från den förälder som barnet inte bor hos till boendeföräldern.

Den förälder som inte bor med sitt barn skall betala underhållsbidrag till barnet. Barnet kan få underhållsstöd från Försäkringskassan om föräldern inte betalar alls eller betalar lägre belopp än fastställt underhållsstöd. Ibland kan det vara aktuellt att den underhållsskyldige ska betala ett högre underhållsbidrag än fastställt underhållsstöd. Man kan vända sig till advokat för att få hjälp med beräkningen av underhållsbidrag.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449