Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Stöd & omsorg / Familjerätt / Faderskap

Faderskap

Familjerätten
Besöksadress: Barnhemsgatan 2
Postadress: Linköpings kommun
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping
Telefon: 013-20 60 00 (växel)
Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan kl. 09.00 - 10.00 samt tisdagar kl. 15.00 -16.00
Fax:
Öppettider: Reception: vardagar kl. 08.00 - 11.30 och 13.00 - 16.00 (sommartid till kl. 15.00)
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas. Om ett barn däremot föds inom äktenskapet antas att det är den äkta mannen som är far till barnet.

Ett faderskap måste fastställas för att barnets juridiska rättigheter ska kunna tas tillvara. Det sker genom en faderskapsbekräftelse. Föräldrarna kan i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Ring till familjerätten

Om du vill bekräfta ett faderskap ska du alltid ta kontakt med familjerätten först. De har telefonnummer 013-20 61 72 och telefontid 13.00-14.30 på vardagar, med undantag för onsdagar.

Vid samtalet kommer familjerätten att fråga efter namn och personnummer till fadern på barnet. Beroende på er situation kommer fastställandet av faderskap gå till på olika sätt.

Om ni inte själva kontaktar familjerätten för att få faderskapet fastställt kommer vi att kalla er till en faderskapsutredning. Familjerätten får information om vilka barn som föds utanför äktenskap av skatteverket.

För sammanboende föräldrar

Om ni bor tillsammans, är skrivna på samma adress och övertygade om att barnet är ert gemensamma kan ni på ett enkelt sätt bekräfta faderskapet. Det kan antingen ske innan eller efter förlossningen. Om du vill bekräfta faderskapet innan förlossningen kan du göra det från och med graviditetsvecka 24.

Först tar du kontakt med familjerätten. Om det är ert första gemensamma barn kommer familjerätten att skicka faderskapshandlingarna till Medborgarkontoret City efter samtalet. Det är dit ni går för att skriva under handlingarna. De ska undertecknas av båda föräldrarna vid besöket och ni ska kunna legitimera er med godkänd ID-handling.

Medborgarkontoret City är samlokaliserat med Biblioteket på Östgötagatan 5 och har öppet måndag-fredag kl. 10.00 - 17.00, lunchstängt 12.00-13.00. Torsdagar har medborgarkontoret öppet till kl.19.00. Man behöver inte beställa tid för besöket.

Om det är ert andra gemensamma barn tar du också kontakt med familjerätten. Då kan ni få faderskapshandlingarna hemskickade för påskrift.

För ensamboende föräldrar

Om ni inte bor tillsammans, eller om ni bor tillsammans men inte är skrivna på samma adress, kommer ni att få genomgå en faderskapsutredning. Det sker genom ett besök hos familjerätten där ni kan komma tillsammans eller var för sig. För att göra en faderskapsutredning tar ni kontakt med familjerätten.

Faderskapstest

Mamman och den eller de män som hon uppger kan vara möjlig far till barnet är skyldig att medverka till att faderskapet kan fastställas. Om det råder osäkerhet kring vem som är pappa till barnet kan ett faderskapstest behövas. Det görs genom en DNA-undersökning.

En DNA-undersökning kan bli aktuell om mamman eller pappan är osäkra, oavsett om de är gifta eller inte. En DNA-undersökning kostar cirka 10 000 kronor.

När faderskapet är fastställt

När faderskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Det är föräldrarna som ansvarar för sina barns försörjning till dess att barnet blir myndigt eller fyller 21 år, om barnet går i gymnasieskola eller grundskola.

Om föräldrarna inte bor tillsammans betalar den förälder som barnet inte bor hos underhållsbidrag. Om föräldern av någon anledning inte gör det, eller betalar ett för lågt belopp, kan barnet få underhållsstöd från Försäkringskassan. En advokat kan hjälpa till att beräkna underhållsbidrag. 

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449