Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Linköpings kommuns anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 innehåller denna sida Linköpings kommuns officiella anslagstavla.

På denna sida publicerar Linköpings kommun tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden av justerade protokoll, justerade protokoll, upplysningar om hur beslut kan överklagas samt kungörelser, tillkännagivanden och annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden

Här hittar du kommunfullmäktiges planerade sammanträden under året. För det närmast kommande sammanträdet finner du ärendelista och kallelse ca 14 dagar före sammanträdesdagen.

Sammanträdesportalen

I sammanträdesportalen hittar du sammanträdestider, kallelser och protokoll för alla organ.

Anslag och kungörelser

Då ett protokoll anslås betyder det att det är justerat och att det finns möjlighet att överklaga.

Öppettider:
Måndag - torsdag 10:00-11:30

Telefon: 013-20 69 99
Telefontid: Måndag - torsdag 10:00-11:30

E-post: Skicka e-post till Överförmyndarenheten

E-post: overformyndarenheten@linkoping.se

Fax: 013-20 59 61

Postadress: Linköpings kommun
Överförmyndarenheten
581 81 Linköping

Besöksadress: S:t Larsgatan 41
S:t Larsgatan 41 på karta

Senast uppdaterad den 30 januari 2018