Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äldrenämnden, 2018-02-15, §§1-38

Organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgs- och äldreförvaltningen. Drottninggatan 16

Paragrafer

§§1-38

Datum då anslaget publiceras

2018-03-02

Datum då anslaget avpubliceras

2018-03-26

Senast uppdaterad den 2 mars 2018