Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Äldrenämnden, 2018-05-31, §§74-99

Organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Utförarnämndens förvaltning Leanlink. Ågatan 31

Paragrafer

§§74-99

Datum då anslaget publiceras

2018-06-05

Datum då anslaget avpubliceras

2018-06-27

Senast uppdaterad den 5 juni 2018