Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn- och ungdomsnämnden, 2018-02-15, §§1-11

Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§1-11

Datum då anslaget publiceras

2018-02-27

Datum då anslaget avpubliceras

2018-03-22

Senast uppdaterad den 27 februari 2018