Barn- och ungdomsnämndens fondstyrelse, 2017-12-20, §§5-6

Organ

Barn- och ungdomsnämndens fondstyrelse

Sammanträdesdatum

2017-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskontoret

Paragrafer

§§5-6

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-28

Datum då anslaget tas ned

2018-01-22

Senast uppdaterad den 28 december 2017