Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bildningsnämnden, 2018-02-15, §§1-16

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§1-16

Datum då anslaget publiceras

2018-02-28

Datum då anslaget avpubliceras

2018-03-22

Senast uppdaterad den 28 februari 2018