Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunens revisorer, 2017-02-22, §§3-4

Organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-02-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunens revisorer, Östgötagatan 17

Paragrafer

§§3-4

Datum då anslaget publiceras

2017-03-07

Datum då anslaget avpubliceras

2017-03-29

Senast uppdaterad den 7 mars 2018