Kommunens revisorer, 2018-01-31, §§1-2

Organ

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-01-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunens Revisorer, Östgötagatan 17, plan 1

Paragrafer

§§1-2

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-02

Datum då anslaget tas ned

2018-02-26

Senast uppdaterad den 12 februari 2018