Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen, 2018-02-13, §§35-67

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§35-67

Datum då anslaget publiceras

2018-02-28

Datum då anslaget avpubliceras

2018-03-22

Senast uppdaterad den 28 februari 2018