Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott, 2018-05-17, §§4-6

Organ

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§4-6

Datum då anslaget publiceras

2018-06-01

Datum då anslaget avpubliceras

2018-06-25

Senast uppdaterad den 1 juni 2018