Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Kommunstyrelsens planeringsutskott, 2018-06-04, §§107-113

Organ

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§107-113

Datum då anslaget publiceras

2018-06-11

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-03

Senast uppdaterad den 11 juni 2018