Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Kommunstyrelsens trygghets- och demokratiutskott, 2018-05-18, §§24-30

Organ

Kommunstyrelsens trygghets- och demokratiutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§24-30

Datum då anslaget publiceras

2018-06-07

Datum då anslaget avpubliceras

2018-06-29

Senast uppdaterad den 7 juni 2018