Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kultur- och fritidsnämnden, 2018-02-15, §§15-32

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§15-32

Datum då anslaget publiceras

2018-03-01

Datum då anslaget avpubliceras

2018-03-23

Senast uppdaterad den 1 mars 2018