Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Kultur- och fritidsnämnden, 2018-05-24, §§§§78-82, 84-92

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§§§78-82, 84-92

Datum då anslaget publiceras

2018-06-08

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-02

Senast uppdaterad den 8 juni 2018