Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omsorgsnämnden, 2018-02-15, §§1-26

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgs- och äldreförvaltningen. Drottninggatan 16

Paragrafer

§§1-26

Datum då anslaget publiceras

2018-02-27

Datum då anslaget avpubliceras

2018-03-21

Senast uppdaterad den 27 februari 2018