Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Omsorgsnämnden, 2018-05-30, §§89-110

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgs- och äldreförvaltningen. Drottninggatan 16

Paragrafer

§§89-110

Datum då anslaget publiceras

2018-06-05

Datum då anslaget avpubliceras

2018-06-27

Senast uppdaterad den 5 juni 2018