Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Överförmyndarnämnden, 2018-06-14, §§67-79

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten

Paragrafer

§§67-79

Datum då anslaget publiceras

2018-07-10

Datum då anslaget avpubliceras

2018-08-01

Senast uppdaterad den 9 juli 2018