Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Revisionen i kommunalförbundet fjärde storstadsregionen, 2018-03-02, §§1

Organ

Revisionen i kommunalförbundet fjärde storstadsregionen

Sammanträdesdatum

2018-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunrevisionen, Östgötagatan 17, pl1

Paragrafer

§§1

Datum då anslaget publiceras

2018-03-09

Datum då anslaget avpubliceras

2018-04-03

Senast uppdaterad den 9 mars 2018