Socialnämnden, 2017-12-20, §§184-200

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Paragrafer

§§184-200

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-05

Datum då anslaget tas ned

2018-01-26

Senast uppdaterad den 4 januari 2018