Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialnämnden, 2018-02-28, §§13-36

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen. Barnhemsgatan 2

Paragrafer

§§13-36

Datum då anslaget publiceras

2018-03-09

Datum då anslaget avpubliceras

2018-04-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 mars 2018