Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Socialnämnden, 2018-05-30, §§79-98

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen. Barnhemsgatan 2

Paragrafer

§§79-98

Datum då anslaget publiceras

2018-06-15

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-06

Senast uppdaterad den 14 juni 2018