Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Utförarnämnden, 2018-05-30, §§30-42

Organ

Utförarnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Utförarnämndens förvaltning Leanlink. Ågatan 31

Paragrafer

§§30-42

Datum då anslaget publiceras

2018-06-15

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-09

Senast uppdaterad den 14 juni 2018